pátek 30.10.2020 Svátek má: Tadeáš.

Další vývoj motocyklů

 

Již při úředním schvalování typů v únoru roku 1927 měl Liebisch jasno v označení dlouhého a krátkého typu svého motocyklu. Dlouhý typ, s nímž konstruktér podnikal náročné testovací jízdy, dostal ve svém „rodném listu" název „Cestovní model", krátký typ, který preferovali zejména mladší zákazníci, pojmenoval Liebisch modelem „Sportovním". Značky „Böhmerland" a „Čechie" se v úředních písemnostech neobjevují vůbec. Německé označení strojů je jistě staršího data - Liebisch ho začal užívat v roce 1927, název „Čechie" je zřejmě o rok mladší.

 

Cestovní model Čechie je již v podstatě popsán v kapitole o „Předsériovém modelu". Oproti němu byly později vyráběné Cestovní modely vybaveny jednou převratnou novinkou - „dvojnásobným sedlem", čili dvojsedlem. Tento komponent je od té doby nerozlučně spjat s dlouhými Čechiemi, které se staly na svou dobu velice pohodlným dopravním prostředkem. Pro milovníky dlouhých cest připravil Liebisch ještě jednu inovaci - plechový kufr, jenž zavěsil na zkosený rám za zadní kolo Cestovního modelu, který se tak ještě více prodloužil. Uvážíme-li, že prostor pod nádržemi umožňoval upevnění dvou objemných zavazadel, uvezla Čechie stejně nákladu jako soudobý malý automobil.

 

S pojmenováním krátké Čechie, kterou Liebisch postavil již v roce 1926, jsou potíže. Ačkoli úřední osvědčení typu uvádí výslovně „Sportovní model", Liebisch tohoto pojmenování pro krátký motocykl užíval jen chvíli. Čechie s kratším rámem začala být již v roce 1928 nazývána „Touring" modelem (čili turistickým). „Touring model Čechie byl vytvořen za tím účelem," píše Liebisch ve svém prvním několikastránkovém reklamním prospektu z roku 1929, „aby se hodil a vyhovoval co nejlépe jak pro cesty za obchodem a povoláním, tak i sportovcům. Poskytuje velmi pěkný vzhled a jeho obsluha a ošetřování je velmi snadná a pohodlná. Hodí se však i pro velké cesty n. př. do ciziny, které s tímto strojem byly již podniknuty s nejkrásnějšími výsledky. Je pozoruhodné," pokračuje Liebisch, „že právě mladí a mladší zájemci jsou tímto modelem tolik nadšeni, zatímco starší a usedlejší jezdci dávají přednost obvyklému Cestovnímu modelu. Zajímavá je též statistika za rok 1928, kdy kupujícím byla ponechána volba barvy nátěru. Bylo shledáno, že 2/3 kupujících přáli si míti červenou barvu a zbývající třetina barvu zelenou. Ty dvě třetiny zákazníků, kteří si přáli barvy červené, skládaly se ponejvíce z mladších lidí, zatímco ostatní byli starší, usedlejší páni42. Oba uvedené modely mají motor úplně stejné konstrukce." Čechie typu Touring se více podobaly konvenčním motocyklům své doby a Liebisch je jistě postavil jako pojistku pro případ totálního obchodního neúspěchu neobvykle vyhlížejícího Cestovního modelu. Desetilitrovou palivovou nádrž umístil na obvyklé místo za rámovou hlavu, to ale znamenalo přesun olejové nádržky a schránky na nářadí na nosič zadního kola. Touring model byl dvousedadlový.

 

Od modelu „Touring" byl odvozen model „Touring Sport" či pozdější „Alpský sportovní model" (se sidecarem torpédového typu). Toto provedení mělo místo „balkónů" nožní opěrky a olejovou nádrž umístěnou před motorem. Jeho upravenou verzi nazýval Liebisch „Závodní typou" (Rennmaschinen-Typ) „s odlišným motorem konstruovaným pro velmi značné rychlosti, s lehkým převodovým ústrojím a dvojitým výfukovým kanálem."43 Závodní motor měl podle Liebische „běhat s vysokým počtem obrátek" a nedoporučoval se pro denní jízdy. „Závodní" Čechie měly „na rovné cestě bez protivětru" dosahovat rychlosti až 150 km/h! Nad tímto údajem ale všichni znalci kroutí hlavami. Píše-li Liebisch v reklamních prospektech, že Cestovní model dosahoval maximální rychlosti 120 km/h a Touring model 130 km/h, přičemž reálné hodnoty jsou tak 90 km/h a 100 km/h, činila maximální rychlost „Závodní typy" kolem 120 km/h. Konstruktérem uváděné spotřeby paliva („hospodárný provoz a solo 3 litry, rychlá jízda s druhem 3,5 litrů, s přívěsným vozíkem 4 litry na 100 km") by Čechie dosáhla snad jenom na kolejích...

 

Pro úplnost je třeba dodat, že Liebisch kolem roku 1930 nabízel i tzv. Luxusní Cestovní model Čechie, který měl dvě palivové nádrže vzadu a jednu vpředu jako model Touring. Olejová nádržka a schránka na nářadí přitom zůstaly na svém místě, jen se nepatrně vysunuly do stran44. Za Cestovní model musel zákazník v roce 1928 zaplatit 14 500,- Kč, Touring model stál 13 900,- Kč. Za sidecar typu „Aero" Liebisch účtoval 4 900,- Kč. Tyto ceny ale v dalším období prudce poklesly.

 

Fotogalerie

Motocykl Čechie
Motocykl Čechie
Motocykl Čechie
Motocykl Čechie
Rám modelu Touring
Rám modelu Touring
Model Touring
Model Touring
Luxusní cestovní model
Luxusní cestovní model

Tolštejnský kraj, právo na libovolnou změnu vyhrazeno, v1.71L, webmaster: info@tolstejnsky-kraj.cz, powered on bubileg cms

jméno: heslo:
Přihlášených uživatelů: 0.