pátek 30.10.2020 Svátek má: Tadeáš.

cesta: > Do Kunratic

Do Kunratic

 

Podnájem v Krásné Lípě byl pouze provizoriem, které časem přestalo Liebischovi vyhovovat. Byl konec dvacátých let a nastalo období hospodářské krize, kdy mnoho podniků krachovalo. Opuštěné budovy podniků se dostávaly do držení bank, které je za výhodných podmínek nabízely novým zájemcům. Jedním z těchto podniků byla továrna na zemědělské stroje v Kunraticích u Šluknova (č.p. 53 a 78), jejíž budovy a zařízení zabavila zadluženému majiteli Franzi Hegenbarthovi Eskomptní společnost pro průmysl a obchod v Praze.

 

Mezi lety 1926 - 1928 zemřeli Liebischově manželce oba rodiče a Hermině Liebischové připadlo malé dědictví. Paní Hermina pocházela z mnohočetné rodiny, a tak je možné, že Herminina sestra Maria Ludmilla Hawliková (případně i další bavorští příbuzní) investovala svůj podíl z dědictví do nákupu továrny v Kunraticích. Bratři Ludwig a Alfred Hawlikovi by tudíž mohli být spolupodílníky podniku, o čemž však neexistují žádné přímé doklady.

 

Buď jak buď, 28. března 1931 zakoupila paní Hermina Liebischová zmíněnou továrnu s domem za 200 000 Kč46. Veškerý majetek byl psán jen a jen na ni, což skutečně vypadá na nějakou pojistku sourozeneckého podílu. I tak se jednalo o značně riskantní podnik. Liebischovi samozřejmě 200 000 Kč v hotovosti na nákup závodu neměli a zavázali se je po částech splácet47.

 

Mezi dubnem a červencem roku 1931 se firma přestěhovala z Krásné Lípy do Kunratic u Šluknova. Nyní měl Liebisch neskonale lepší podmínky pro výrobu svých motocyklů. Přibližně od roku 1934 se začala přímo v Kunraticích vyrábět plechová lisovaná kola, čímž odpadl jeden z drahých dodavatelů. Další úsporu umožnila konstrukce vlastní převodovky - ty se vyráběly rovněž v Kunraticích.

 

Dochovaný plán závodu z ruky učně Gerharda Michela a vzpomínky pana Kurta Enocha umožňují poměrně přesný přehled o kunratickém podniku v letech 1939 - 1940 (viz plánek).

 

Fotogalerie

Firemní veduta
Firemní veduta
Kunratický závod
Kunratický závod
Plánek továrny
Plánek továrny
Plánek továrny
Plánek továrny
Lis plechových kol
Lis plechových kol
Firemní štítek
Firemní štítek

Tolštejnský kraj, právo na libovolnou změnu vyhrazeno, v1.71L, webmaster: info@tolstejnsky-kraj.cz, powered on bubileg cms

jméno: heslo:
Přihlášených uživatelů: 0.